Skip to main content

සහන 2009 සමුලුව


ඔන්න ඉතින් මේ දවස් ආපහු නිදහස් මුදුකාංග වලට කැමැත්තක් දක්වන අයට ටිකක් වැඩ අදික කාලයක්.මමත් ඔන්න අද "සහන-2009 සමුලුවට"(මාර්තු 24,25) ගියා.වැඩේ හොදට තිබුනා. Dr.සංජීව වීරවර්ණ,Dr.රුවන් වීරසිංහ සහ තවත් විදේශ රටවලින් පැමිණි විද්වතුන් සහ නිදහස් මුදුකාංග සදහා ඇල්මක් දක්වන්නන් විශාල පිරිසක් මෙහි පැමින සිටියා.ඔන්න ඉතින් මමත් වැඩේට සෙට් වුනා. HNB Tower එකේ තමයි මේක තිබුනේ.එතෙන්ට ගිහින් බලනකොට මෙන්න අපේ Faculty බාගයක් විතරම එතන.අපේ වුන්ගේ FOSS ගැන මාර වුනන්දුවක් තියෙන්නේ මුනු දිහා දැකපුහාම කියන්න පුලුවන් මොකටද ආවෙ කියලා.
ඔන්න Dr.සංජීව වීරවර්ණ මුලින්ම කතාවක් කරල කට්ටිය පිලි අරගෙන වැඩේ පටන්ගත්තා.ඊට පස්සේ තව කවුද කට්ටියක් "සහන" වල ඇති වටිනාකම ගැන විස්තර කරා.ඉතින් ඊට පස්සෙ ආවෙ T වෙලාව ඒකෙදි මමයි තව යාලුවෙකුයි එතනින් පැන ගත්තා මොකද අද නිවාඩුවක් දාලා නෙමෙයි ආවෙ.කොහොම වුනත් හිටපු ටික කාලය තුල ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා.අපි ඉතින් එදත් අදත් කවදත් FOSS කට්ටියනෙ ඔනම FOSS වැඩකට පොඩි වෙලාවකට හරි සෙට් වෙනවා.හෙටත් වැඩේ තියනවා try එකක් දාලා බලන්න ඔන ඒකටත් සෙට් වෙන්න.
මම සහන සමුලුව ගැන කිවුවට සහන කියන්නෙ මොකක්ද කියල කියන්න බැරිවුනානෙ.ඔන්න දැන් සහන ගැන කෙටියෙන්.
2004 වර්ෂයේ ලංකාව ඇතුලු රටවල් කීපයක් හරහා ගිය සුනාමි කේදවාචකය තමයි මේ සදහා මුල් වුනේ.
මොකද මේ වෙනකොට කිසිම මුදුකංගයක් තිබුනෙනැ මෙ වගේ විශාල විපතක් සිදූවූවාට පසුව ඒවා කලමනා කරනය කර ගැනීමට.ඉතින් ඊට විසදුමක් ලෙස Dr.සංජීව වීරවර්ණ මූලිකත්වයෙන් යුතුව Lanka Software fundation මගින් තවත් ලංකාවේ සිටින නිදහස් මුදුකාංග සදහා සහය දක්වන්නන්ගේ සහයෙන් මේය නිර්මාණය කරණු ලැබූවා.දැනට ඒය ලොකයේ අංක 1කේ ස්භාවික ආපදා කලමණාකරණ පද්ධතියයි.මෙය ලාංකීය අපිට ආඩම්බර වීමට කාරණයක්
මෙය මේවන විටත් රටවල් කීපයකම ස්භාවික විපත් සදහා යොදාගෙන තිබෙනවා.( ඇමරිකාව, පාකිස්තානය මින් කීපයක් ). මෙය මේ වන විටත් කොලඹ විශ්ව විදයාල පරිගණක අංශය තුල ඇති සහන Lab එක තුල නොයෙකුත් නව අංග ඇතුලත් වෙමින් ඉදිරියට යමින් තිබෙනවා.ඔන්න ඉතින් ඔහොමයි සහන ගැන.

Comments

Popular posts from this blog

Java Source Code to Change Local IP Address

Hi guys..

Try This code to change your Local IP address.


import java.io.IOException;
import java.lang.Runtime;
public class Chang_Ip {public static void main(String args[]) throws IOException
{

String str1="192.168.0.201";
String str2="255.255.255.0";
String[] command1 = { "netsh", "interface", "ip", "set", "address",
"name=", "Local Area Connection" ,"source=static", "addr=",str1,
"mask=", str2};
Process pp = java.lang.Runtime.getRuntime().exec(command1);

}


}

How to preserving HTTP headers in WSO2 ESB 4.9.0 ?

Preserving HTTP headers are important when executing backend services via applications/middleware. This is because most of the time certain important headers are removed or modified by the applications/middleware which run the communication. The previous version of our WSO2 ESB, version 4.8.1, only supported “server” and “user agent” header fields to preserve with, but with the new ESB 4.9.0, we’ve introduced a new new property (http.headers.preserve) for the passthru (repository/conf/passthru-http.properties) and Nhttp(repository/conf/nhttp.properties) transporters to preserve more HTTP headers.
Passthru transporter – support header fields LocationKeep-AliveContent-LengthContent-TypeDateServerUser-AgentHostNhttp transport – support headersServerUser-AgentDate
You can specify header fields which should be preserved in a comma-separated list, as shown below. http.headers.preserve = Location, Date, Server Note that properties(http.user.agent.preserve, http.server.preserve), which were used …

How Schedule failover message processor helps for the guaranteed delivery ?

Before we talk about the failover message forwarding processor, it’s better to understand the big picture of the concepts and use cases. The Scheduled Failover Message Forwarding Processor is part of the bigger picture of themessage store and message processor.

Message Store Message Processor. WSO2 ESB’s Message-stores and Message-processorsare used to store incoming messages and then deliver them to a particular backend with added Quality of Services (QoS), such as throttling and guaranteed delivery. The basic advantage of the MSMP is that it allows you to send messages reliably to a backend service. These messages can be stored in a different reliable storage such as JMS, JDBC message stores. The MSMP powered by three basic components:1. Store Mediator.
The Store mediator is the synapse mediator and can be used to store messages in the message store.

2. Message Store.
A message store is storage in the ESB for messages. The WSO2 ESB comes with four types of message store implementations …