Skip to main content

සහන 2009 සමුලුව


ඔන්න ඉතින් මේ දවස් ආපහු නිදහස් මුදුකාංග වලට කැමැත්තක් දක්වන අයට ටිකක් වැඩ අදික කාලයක්.මමත් ඔන්න අද "සහන-2009 සමුලුවට"(මාර්තු 24,25) ගියා.වැඩේ හොදට තිබුනා. Dr.සංජීව වීරවර්ණ,Dr.රුවන් වීරසිංහ සහ තවත් විදේශ රටවලින් පැමිණි විද්වතුන් සහ නිදහස් මුදුකාංග සදහා ඇල්මක් දක්වන්නන් විශාල පිරිසක් මෙහි පැමින සිටියා.ඔන්න ඉතින් මමත් වැඩේට සෙට් වුනා. HNB Tower එකේ තමයි මේක තිබුනේ.එතෙන්ට ගිහින් බලනකොට මෙන්න අපේ Faculty බාගයක් විතරම එතන.අපේ වුන්ගේ FOSS ගැන මාර වුනන්දුවක් තියෙන්නේ මුනු දිහා දැකපුහාම කියන්න පුලුවන් මොකටද ආවෙ කියලා.
ඔන්න Dr.සංජීව වීරවර්ණ මුලින්ම කතාවක් කරල කට්ටිය පිලි අරගෙන වැඩේ පටන්ගත්තා.ඊට පස්සේ තව කවුද කට්ටියක් "සහන" වල ඇති වටිනාකම ගැන විස්තර කරා.ඉතින් ඊට පස්සෙ ආවෙ T වෙලාව ඒකෙදි මමයි තව යාලුවෙකුයි එතනින් පැන ගත්තා මොකද අද නිවාඩුවක් දාලා නෙමෙයි ආවෙ.කොහොම වුනත් හිටපු ටික කාලය තුල ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා.අපි ඉතින් එදත් අදත් කවදත් FOSS කට්ටියනෙ ඔනම FOSS වැඩකට පොඩි වෙලාවකට හරි සෙට් වෙනවා.හෙටත් වැඩේ තියනවා try එකක් දාලා බලන්න ඔන ඒකටත් සෙට් වෙන්න.
මම සහන සමුලුව ගැන කිවුවට සහන කියන්නෙ මොකක්ද කියල කියන්න බැරිවුනානෙ.ඔන්න දැන් සහන ගැන කෙටියෙන්.
2004 වර්ෂයේ ලංකාව ඇතුලු රටවල් කීපයක් හරහා ගිය සුනාමි කේදවාචකය තමයි මේ සදහා මුල් වුනේ.
මොකද මේ වෙනකොට කිසිම මුදුකංගයක් තිබුනෙනැ මෙ වගේ විශාල විපතක් සිදූවූවාට පසුව ඒවා කලමනා කරනය කර ගැනීමට.ඉතින් ඊට විසදුමක් ලෙස Dr.සංජීව වීරවර්ණ මූලිකත්වයෙන් යුතුව Lanka Software fundation මගින් තවත් ලංකාවේ සිටින නිදහස් මුදුකාංග සදහා සහය දක්වන්නන්ගේ සහයෙන් මේය නිර්මාණය කරණු ලැබූවා.දැනට ඒය ලොකයේ අංක 1කේ ස්භාවික ආපදා කලමණාකරණ පද්ධතියයි.මෙය ලාංකීය අපිට ආඩම්බර වීමට කාරණයක්
මෙය මේවන විටත් රටවල් කීපයකම ස්භාවික විපත් සදහා යොදාගෙන තිබෙනවා.( ඇමරිකාව, පාකිස්තානය මින් කීපයක් ). මෙය මේ වන විටත් කොලඹ විශ්ව විදයාල පරිගණක අංශය තුල ඇති සහන Lab එක තුල නොයෙකුත් නව අංග ඇතුලත් වෙමින් ඉදිරියට යමින් තිබෙනවා.ඔන්න ඉතින් ඔහොමයි සහන ගැන.

Comments

Popular posts from this blog

Java Source Code to Change Local IP Address

Hi guys..

Try This code to change your Local IP address.


import java.io.IOException;
import java.lang.Runtime;
public class Chang_Ip {public static void main(String args[]) throws IOException
{

String str1="192.168.0.201";
String str2="255.255.255.0";
String[] command1 = { "netsh", "interface", "ip", "set", "address",
"name=", "Local Area Connection" ,"source=static", "addr=",str1,
"mask=", str2};
Process pp = java.lang.Runtime.getRuntime().exec(command1);

}


}

How to enable proxy service security in ESB 4.9.0?

Security is  one of the major concern when we developing API base integrations or application developments. WSO2 supports WS Security, WS-Policy and WS-Security Policy specifications. These specifications define a behavior model for web services. Proxy service security requirements are different from each others. WSO2 ESB providing pre-define commonly used twenty security scenarios to choose based on the security requirements. This functionality is provided by the security management feature which is bundled by default in service management feature in ESB. This configuration can be done via the web console until ESB 4.8.1 release, but this has been removed from the ESB 4.9.0. Even though this feature isn't provided by the ESB web console itself same functionality can be achieved by the new WSO2 Dev Studio. WSO2 always motivate to use dev studio to prepare required artifacts to the ESB rather than the web console. Better way to explain this scenario is by example. Following example …

How SSL Tunneling working in the WSO2 ESB

This blog post assumes that the user who reads has some basic understanding of SSL tunneling and the basic message flow of the ESB. If you are not familiar with the concepts of the SSL tunneling you can refer my previous blog post about the SSL tunneling and you can get detail idea about the message flow from this article.
I will give brief introduction about the targetHandler for understand concepts easily. As you may already know TargetHandler(TH) is responsible for handling requests and responses for the backend side. It is maintaining status (REQUEST_READY, RESPONSE_READY .. ,etc) based on the events which fired by the IOReactor and executing relevant methods. As the example if a response which is coming from the backend side hits to the ESB, IOReactor fire the responseRecived method in the targetHandler side. Followings are the basic methods contain in the target handler and their responsibilities.

Connect: - This is executed when new outgoing connection needed.RequestReady:- Thi…