Skip to main content

ඉතා පහසුවෙන් තමන්ගේම ලිනක්ස් (Suse Linux)සංස්කරනයක් සකසගැනීම.

Suse Studio මඟින් සලසා දෙන ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් සිත් ඇඳ ගන්නා සුලු සේවාවක් පිළිබඳව මේ ලිපිය තුල අන්තර්ගතය.ඇත්තේන්ම පරිගණකයක් භාවිත කරන බොහෝ දෙනෙකුගේ සිහිනයක් තමයි කවදා හෝ තමාගේම කියලා පරිගණක පද්ධතියක් සකසා ගැනිම.එය එතරම් ලෙහෙසි කටයුත්තක් නොවුණත් යම් පමණ මට්ටමකට හෝ ඔබගේ සිහිනය සැබෑ කරලීමට පහසුකම Suse Studio වෙතින් සලසා දී තිබේ.මෙමඟින් ඔබට ඔබ කැමති ආකාරයට Suse Linux පද්ධතිය වෙනස් කීරීම් වලට භාජනය කර තමාගේ
මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ලෙස භාගත කර ගැනීමේ පහසුකම සපයා දී තිබේ. මෙවැනි වෙනස්කම් කර ගැනීමට බොහෝ මෘදුකාංග දැනටමත් තිබුණත් මෙහි ඇති විශේෂත්වය වන්නේ මෙය ඔබට Suse Studio web site එක තුලම සිටම සිදුකර ගත හැකිවිමයි.

මේ සඳහා ඔබ කළයුත්තේ ඔබ සඳහ User Account එකක් ආරම්භ කීරීම පමණි.මෙහිදී ඔබට Suse 11.2 හා 10 යන සංස්කරණ භාගත කරගැනිමට
ඉඩ සලසා දී තිබේ.මේවා 32 bit ,64 bit ලෙසටත් එමෙන්ම KDE , GNOME සමඟත් ලබාගත හැක.මෙහිදී ඔබ කැමති අකාරයට කැමති මෘදුකාංග ඇතුලත් කර ගැනිම සිදුකර ගත හැක. එමෙන්ම තමාගේම Logo,Desktop,Login Screen ,KeyBoard layout,Language(සිංහල භාෂාවත් ඇතුලත්ව),Start-up,Start-up Program මෙන්ම තමන්ට අවශ්‍යවන දත්ත අඩංගු file හෝ වෙනත් ඕනෑම දෙයක් මේ තුලට ඇතුලත් කිරීමේ හැකියාවත් ඔවුන් ලබාදී තිබෙනවා. මේ සියලු ක්‍රියා කිරිම සඳහා ඔවුන් අපට 15GB ඉඩ ප්‍රමාණයක් ලබාදි තිබේ.සියලු වෙනස් කිරිම් අවසානයේ අපට මෙය USB stick/Hard Disk image ,Live CD/DVD iso,VMware/VirtualBox(.vmdx),XEN Virtual Machine යන ඕනෑම ආකාරයකට භාගත කිරිමට හැකියාව තිබේ.


මෙහි ඇති තවත් පහසුකමක් වන්නේ ඔබ සකසා ගත් Suse සංස්කරණය භාගත කර ගැනිමට ප්‍රථම එහි Test Drive එක තුල ඔබගේ සංස්කරණය අත් හදා බැලීමට හැකිවීමයි.මේ සඳහා ඔබගේ පරිගණකයට Flash ස්ථාපනය කර තිබිම අනිවාර්ය්‍යය.

Comments

මරු වැඩක් නේ... මේකෙන් MP3 සහායත් ලබා ගන්න පුලුවන්ද දන්නේ නෑනේ?
සහන් said…
මේකනං නියම වැඩක්.....
ටිප් එකට ස්තූතියි
මේහිදී suse studio විසින් software repository කිහිපයක් සපයා තිබෙනවා ඒවායේ ඔබට අවශ්‍යය තරම් මෘදුකාංග ලබාගැනීමේ පහසුව තිබෙනවා එමෙන්ම ඔබට අවශ්‍යනම් පිටත ඇති repository එකක් වුවත් මෙයට ඇතුලත්කර එහි ඇති මෘදුකාංග ලබාගැනීමේ පහසුව තිබෙනවා.එමනිසා license ප්‍රශ්න නිසා ඔවුන් සපයා ඇති repository වල නොතිබුනත් ඔබට ඔබගේ අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීමට බාදාවක් නැහැ.

Popular posts from this blog

Java Source Code to Change Local IP Address

Hi guys..

Try This code to change your Local IP address.


import java.io.IOException;
import java.lang.Runtime;
public class Chang_Ip {public static void main(String args[]) throws IOException
{

String str1="192.168.0.201";
String str2="255.255.255.0";
String[] command1 = { "netsh", "interface", "ip", "set", "address",
"name=", "Local Area Connection" ,"source=static", "addr=",str1,
"mask=", str2};
Process pp = java.lang.Runtime.getRuntime().exec(command1);

}


}

How to enable proxy service security in ESB 4.9.0?

Security is  one of the major concern when we developing API base integrations or application developments. WSO2 supports WS Security, WS-Policy and WS-Security Policy specifications. These specifications define a behavior model for web services. Proxy service security requirements are different from each others. WSO2 ESB providing pre-define commonly used twenty security scenarios to choose based on the security requirements. This functionality is provided by the security management feature which is bundled by default in service management feature in ESB. This configuration can be done via the web console until ESB 4.8.1 release, but this has been removed from the ESB 4.9.0. Even though this feature isn't provided by the ESB web console itself same functionality can be achieved by the new WSO2 Dev Studio. WSO2 always motivate to use dev studio to prepare required artifacts to the ESB rather than the web console. Better way to explain this scenario is by example. Following example …

How SSL Tunneling working in the WSO2 ESB

This blog post assumes that the user who reads has some basic understanding of SSL tunneling and the basic message flow of the ESB. If you are not familiar with the concepts of the SSL tunneling you can refer my previous blog post about the SSL tunneling and you can get detail idea about the message flow from this article.
I will give brief introduction about the targetHandler for understand concepts easily. As you may already know TargetHandler(TH) is responsible for handling requests and responses for the backend side. It is maintaining status (REQUEST_READY, RESPONSE_READY .. ,etc) based on the events which fired by the IOReactor and executing relevant methods. As the example if a response which is coming from the backend side hits to the ESB, IOReactor fire the responseRecived method in the targetHandler side. Followings are the basic methods contain in the target handler and their responsibilities.

Connect: - This is executed when new outgoing connection needed.RequestReady:- Thi…