Skip to main content

ඉතා පහසුවෙන් තමන්ගේම ලිනක්ස් (Suse Linux)සංස්කරනයක් සකසගැනීම.

Suse Studio මඟින් සලසා දෙන ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් සිත් ඇඳ ගන්නා සුලු සේවාවක් පිළිබඳව මේ ලිපිය තුල අන්තර්ගතය.ඇත්තේන්ම පරිගණකයක් භාවිත කරන බොහෝ දෙනෙකුගේ සිහිනයක් තමයි කවදා හෝ තමාගේම කියලා පරිගණක පද්ධතියක් සකසා ගැනිම.එය එතරම් ලෙහෙසි කටයුත්තක් නොවුණත් යම් පමණ මට්ටමකට හෝ ඔබගේ සිහිනය සැබෑ කරලීමට පහසුකම Suse Studio වෙතින් සලසා දී තිබේ.මෙමඟින් ඔබට ඔබ කැමති ආකාරයට Suse Linux පද්ධතිය වෙනස් කීරීම් වලට භාජනය කර තමාගේ
මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ලෙස භාගත කර ගැනීමේ පහසුකම සපයා දී තිබේ. මෙවැනි වෙනස්කම් කර ගැනීමට බොහෝ මෘදුකාංග දැනටමත් තිබුණත් මෙහි ඇති විශේෂත්වය වන්නේ මෙය ඔබට Suse Studio web site එක තුලම සිටම සිදුකර ගත හැකිවිමයි.

මේ සඳහා ඔබ කළයුත්තේ ඔබ සඳහ User Account එකක් ආරම්භ කීරීම පමණි.මෙහිදී ඔබට Suse 11.2 හා 10 යන සංස්කරණ භාගත කරගැනිමට
ඉඩ සලසා දී තිබේ.මේවා 32 bit ,64 bit ලෙසටත් එමෙන්ම KDE , GNOME සමඟත් ලබාගත හැක.මෙහිදී ඔබ කැමති අකාරයට කැමති මෘදුකාංග ඇතුලත් කර ගැනිම සිදුකර ගත හැක. එමෙන්ම තමාගේම Logo,Desktop,Login Screen ,KeyBoard layout,Language(සිංහල භාෂාවත් ඇතුලත්ව),Start-up,Start-up Program මෙන්ම තමන්ට අවශ්‍යවන දත්ත අඩංගු file හෝ වෙනත් ඕනෑම දෙයක් මේ තුලට ඇතුලත් කිරීමේ හැකියාවත් ඔවුන් ලබාදී තිබෙනවා. මේ සියලු ක්‍රියා කිරිම සඳහා ඔවුන් අපට 15GB ඉඩ ප්‍රමාණයක් ලබාදි තිබේ.සියලු වෙනස් කිරිම් අවසානයේ අපට මෙය USB stick/Hard Disk image ,Live CD/DVD iso,VMware/VirtualBox(.vmdx),XEN Virtual Machine යන ඕනෑම ආකාරයකට භාගත කිරිමට හැකියාව තිබේ.


මෙහි ඇති තවත් පහසුකමක් වන්නේ ඔබ සකසා ගත් Suse සංස්කරණය භාගත කර ගැනිමට ප්‍රථම එහි Test Drive එක තුල ඔබගේ සංස්කරණය අත් හදා බැලීමට හැකිවීමයි.මේ සඳහා ඔබගේ පරිගණකයට Flash ස්ථාපනය කර තිබිම අනිවාර්ය්‍යය.

Comments

මරු වැඩක් නේ... මේකෙන් MP3 සහායත් ලබා ගන්න පුලුවන්ද දන්නේ නෑනේ?
සහන් said…
මේකනං නියම වැඩක්.....
ටිප් එකට ස්තූතියි
මේහිදී suse studio විසින් software repository කිහිපයක් සපයා තිබෙනවා ඒවායේ ඔබට අවශ්‍යය තරම් මෘදුකාංග ලබාගැනීමේ පහසුව තිබෙනවා එමෙන්ම ඔබට අවශ්‍යනම් පිටත ඇති repository එකක් වුවත් මෙයට ඇතුලත්කර එහි ඇති මෘදුකාංග ලබාගැනීමේ පහසුව තිබෙනවා.එමනිසා license ප්‍රශ්න නිසා ඔවුන් සපයා ඇති repository වල නොතිබුනත් ඔබට ඔබගේ අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීමට බාදාවක් නැහැ.

Popular posts from this blog

Java Source Code to Change Local IP Address

Hi guys..

Try This code to change your Local IP address.


import java.io.IOException;
import java.lang.Runtime;
public class Chang_Ip {public static void main(String args[]) throws IOException
{

String str1="192.168.0.201";
String str2="255.255.255.0";
String[] command1 = { "netsh", "interface", "ip", "set", "address",
"name=", "Local Area Connection" ,"source=static", "addr=",str1,
"mask=", str2};
Process pp = java.lang.Runtime.getRuntime().exec(command1);

}


}

How to preserving HTTP headers in WSO2 ESB 4.9.0 ?

Preserving HTTP headers are important when executing backend services via applications/middleware. This is because most of the time certain important headers are removed or modified by the applications/middleware which run the communication. The previous version of our WSO2 ESB, version 4.8.1, only supported “server” and “user agent” header fields to preserve with, but with the new ESB 4.9.0, we’ve introduced a new new property (http.headers.preserve) for the passthru (repository/conf/passthru-http.properties) and Nhttp(repository/conf/nhttp.properties) transporters to preserve more HTTP headers.
Passthru transporter – support header fields LocationKeep-AliveContent-LengthContent-TypeDateServerUser-AgentHostNhttp transport – support headersServerUser-AgentDate
You can specify header fields which should be preserved in a comma-separated list, as shown below. http.headers.preserve = Location, Date, Server Note that properties(http.user.agent.preserve, http.server.preserve), which were used …

How Schedule failover message processor helps for the guaranteed delivery ?

Before we talk about the failover message forwarding processor, it’s better to understand the big picture of the concepts and use cases. The Scheduled Failover Message Forwarding Processor is part of the bigger picture of themessage store and message processor.

Message Store Message Processor. WSO2 ESB’s Message-stores and Message-processorsare used to store incoming messages and then deliver them to a particular backend with added Quality of Services (QoS), such as throttling and guaranteed delivery. The basic advantage of the MSMP is that it allows you to send messages reliably to a backend service. These messages can be stored in a different reliable storage such as JMS, JDBC message stores. The MSMP powered by three basic components:1. Store Mediator.
The Store mediator is the synapse mediator and can be used to store messages in the message store.

2. Message Store.
A message store is storage in the ESB for messages. The WSO2 ESB comes with four types of message store implementations …